Evolutie van de cijfers naar rijbewijsbezit onder ouderen.

Algemeen genomen, is het aandeel 65+ rijbewijshouders over de jaren heen gestegen. Vooral vanaf het tweede deel van de 20e eeuw is dit aantal sterk toegenomen.

Onderzoek in Vlaanderen (Christiaens et al, 2009) stelt dat iets meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen van 60+ een rijbewijs heeft. Bij de ondervraagde mannen is dat 90%.

Met toenemende leeftijd neemt de mobiliteit af. Voor vrouwen geldt dit in nog sterkere mate dan voor mannen. Vooral het autorijden wordt minder, terwijl het aandeel van te voet afgelegde verplaatsingen stijgt. Bij vrouwen daalt het aantal verplaatsingen als bestuurder bijzonder sterk en ze leggen naarmate ze ouder worden een als maar groter deel van hun verplaatsingen als passagier af. In de afgelopen 10 jaren is er wel een stijgend aandeel van oudere bestuurders die nog regelmatig rijden ten opzichte van vroeger.

Ref: Christiaens J., Daems A., Dury S., De Donder L., Lambert L., Lannoy P., Nijs G., Verté D. & Vleugels I. (2009) Mobiliteit en senioren: ouder worden en een duurzaam transportsysteem “MESsAGE”, Eindverslag Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid 2009. (Onderzoeksprogramma “Wetenschap voor een Duurzame Ontwikkeling”)