Heeft afleiding (bvb. GPS / radio / passagiers / telefoon) een negatieve invloed op mijn rijgedrag? Bestaan er regels m.b.t. het gebruik hiervan?

Er zijn 4 soorten afleiding die een negatieve invloed op uw rijvaardigheid kunnen hebben:

  • visuele afleiding waardoor uw ogen niet op de weg gericht zijn, bijv. kijken naar gps, radio etc;
  • manuele afleiding waardoor uw handen niet gebruikt worden om een voertuig te besturen, bijv. niet handenvrij bellen, bedienen gps/radio etc;
  • cognitieve afleiding waardoor uw gedachten niet 100% bij het verkeer zijn, bijv. (handenvrij) bellen, passagiers, radio, piekeren etc;
  • auditieve afleiding waardoor u minder de verkeersgeluiden hoort, bijv. door het geluid van de radio of van de bel- of bieptoon van de gsm.

Passagiers zijn een speciale bron van afleiding. Alhoewel zij kunnen zorgen voor een cognitieve afleiding, hebben zij vaak een positief effect op het rijgedrag. Zij kunnen u namelijk ook helpen bij het opletten in het verkeer.

Er worden steeds meer technologieën ontwikkeld met als doel bestuurders te helpen. Hoewel deze technologieën behulpzaam kunnen zijn tijdens het rijden, kunnen ze ook zorgen voor afleiding. De laatste jaren schenkt men daarom veel aandacht aan onderzoek hiernaar. Zo heeft onderzoek bijvoorbeeld aangetoond dat niet handenvrij bellen een negatieve invloed heeft op de rijvaardigheid, daarom heeft men het ‘verbod om niet-handenvrij te bellen’ ingevoerd. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat ook handenvrij bellen zorgt voor een negatief effect op de rijvaardigheid, aangezien de gedachten niet meer voor 100% bij de rijtaak en het verkeer zijn. Hoewel er nog geen boetes zijn voor handenvrij bellen, zijn er wel boetes voor niet-handenvrij bellen, dit is namelijk een overtreding van de 2e graad.