Is het rijbewijs onbeperkt geldig?

Het gekende papieren Belgische rijbewijs (model 1 t/m 3 hieronder) is geldig t/m 2032. Vanaf 2033 zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn. Tegen dan zal iedereen uitgenodigd zijn om het papieren rijbewijs in te wisselen tegen de nieuwe versie. Het elektronische Europese rijbewijs is reeds sinds 7 juli 2010 van toepassing in België en sinds 2013 krijgt iedereen die een nieuw rijbewijs aanvraagt, standaard dit model. Dit model is slechts 10 jaar geldig (net zoals de elektronische identiteitskaart). Na 10 jaar moet het rijbewijs verlengd worden op het gemeentehuis. Hierbij wordt geen medisch onderzoek gedaan, men moet wel een verklaring van medische geschiktheid ondertekenen. Enkel bestuurders van vrachtwagens en bussen moeten minimaal om de 5 jaar hun rijbewijs verlengen en wel een medisch onderzoek ondergaan.

In België zijn momenteel vier modellen van rijbewijzen in omloop:

  1. het model van voor 1989, het ‘Belgisch rijbewijs’ genaamd;
  2. het model afgeleverd tussen 1989 en 1998 of het ‘Belgisch rijbewijs naar Europees model’;
  3. het model van na 1998 of het ‘Belgisch rijbewijs naar Europees model volgens de nieuwe Europese normen van 1998’;
  4. het bankkaartmodel afgegeven vanaf 7 juli 2010.

Binnen de Europese Unie zijn al deze rijbewijzen geldig. Om misverstanden in de verschillende landen van de Europese Unie te vermijden, dient u best in het bezit te zijn van een bankkaartmodel. Veel landen herkennen het oude papieren model namelijk niet of kunnen moeilijk interpreteren of het rijbewijs authentiek is, waardoor u onterecht beboet kan worden.

Indien u misverstanden wilt vermijden, kan u uw nieuw rijbewijs (tegen een vergoeding) afhalen bij uw gemeente. Vanaf begin 2013 worden enkel nog bankkaartmodellen afgeleverd, bedoeling is ook om de andere modellen tegen 2033 allemaal om te wisselen.