Kan ik mijn rijbewijs / verzekering kwijtraken na een bepaald aantal ongevallen?

U kan uw rijbewijs kwijtraken of het kan aangepast worden indien een arts (veeleer bij vaststelling van een ziekte of aandoening) of een rechter (veeleer als u een overtreding hebt begaan) oordeelt dat uw rijvaardigheden niet meer toereikend zijn of nader dienen te worden geëvalueerd.

Bij een (vermoeden) van een verminderde (medische) rijgeschiktheid, kunnen artsen u doorverwijzen naar het CARA voor een rijgeschiktheidsonderzoek. Wanneer er geen locomotorische of visuele problemen zijn die de rijvaardigheid beïnvloeden, kan uw eigen huisarts/specialist ook een rijgeschiktheidsbeslissing nemen. U kan ook zelf het initiatief nemen om uw rijgeschiktheid te laten testen. Bij het CARA zal men uw rijgeschiktheid verder bepalen naar eventuele voertuigaanpassingen, voorwaarden en/of beperkingen op het rijbewijs of rijongeschiktheid. Het is uiteraard ook mogelijk dat u rijgeschikt wordt verklaard zonder aanpassingen, voorwaarden of beperkingen. Meer info vindt u op cara.

Uw verzekeringsmaatschappij kan, na risicovolle ongevallen, uw polis duurder maken of u zelfs van de lijst schrappen. U kan dan bij een andere verzekering aankloppen. Indien u bij minstens drie verzekeringskantoren niet wordt verder geholpen, kan u – gezien de verzekeringsplicht in België – sowieso terecht bij het tariferingsbureau.

Indien u door de rechter van een politie- of correctionele rechtbank veroordeeld bent tot een rijverbod (verval van het recht tot sturen), kan de rechter bepalen dat u moet slagen in een medisch en/of psychologisch herstelonderzoek om na het rijverbod uw rijbewijs terug te krijgen. Dit is om zeker te zijn dat u lichamelijk en geestelijk in orde bent om een (motor)voertuig te besturen. Meer informatie kan u vinden op: Herstelonderzoeken.