Reacties

Printvriendelijke versie

We kregen heel veel reacties van gebruikers. Dit verheugt ons want het is een teken dat het een onderwerp is dat mensen bezig houdt.

De reacties werden zorgvuldig bestudeerd. Er waren heel wat positieve reacties, maar niettemin waren er ook kritische geluiden.  

De positieve reacties kunnen samengevat worden als:

  • goed initiatief dat inzicht geeft in rijvaardigheden
  • duidelijke suggesties met praktische tips en informatie die een beter inzicht geven in moeilijke wegsituaties en die het rijden direct kunnen verbeteren
  • handige print-out van de resultaten
  • interessante links

De kritische geluiden hadden voornamelijk te maken met:

  • Enkele technische problemen bij de lancering. De website maakt gebruik van cookies om het resultaat van de test te bepalen. We vermelden dit nu in een banner bovenaan op de startpagina om te verhinderen dat cookies geblokkeerd worden.
  • het nut en de inhoud van de checklist
  • het feit dat sommige ouderen zich als doelgroep geviseerd voelen door de checklist

De doelstelling van deze checklist is oudere bestuurders te sensibiliseren over hun rijvaardigheid en een gesprek op gang te brengen met de omgeving (mantelzorger, arts, ...).

We benadrukken dat we hiermee geenszins de doelgroep ouderen willen viseren.

De vragen verwijzen naar aspecten van het rijden die een indicatie geven over rijvaardigheid. Rijvaardigheid is natuurlijk een universeel begrip, m.a.w. elke vraag is relevant voor alle bestuurders, jong en oud.  

In de suggesties voor verbetering wordt wel het specifieke belang van de vraag voor oudere bestuurders uitgelegd en worden tips op maat van deze doelgroep gegeven.

 

Wenst u ook te reageren of hebt u suggesties?