Ik bespreek met mijn arts of apotheker of en hoe de medicatie die ik neem mijn rijvaardigheid beïnvloedt

De bijwerkingen van heel wat geneesmiddelen mogen niet onderschat worden. De meeste pijnstillers, koortsbestrijders, hoestmiddeltjes en middelen tegen allergie hebben ook een kalmerende werking, wat kan leiden tot slaperigheid. Hierdoor kan uw concentratie verslappen en kunnen uw reflexen aanzienlijk afnemen.

SUGGESTIES

  • Het is aanbevolen om regelmatig bij de huisarts langs te gaan. Aarzel niet om uw arts of apotheker om uitleg te vragen bij twijfel over de neveneffecten. Vermeld daarbij dat u een voertuig bestuurt en vertel ook welke andere geneesmiddelen u neemt.
  • Lees de bijsluiter en instructies van alle geneesmiddelen die u inneemt, zowel die met als zonder voorschrift, om u te vergewissen van hun bijwerkingen en hun invloed op uw rijvaardigheid. Indien nodig, vraag de hulp van uw apotheker hierbij.
  • Houd u steeds aan de voorgeschreven dosis en aan het tijdstip en de voorschriften voor inname.
  • Vooral bij het begin van de behandeling, bij hoge dosissen, of bij gecombineerd geneesmiddelengebruik, dient u rekening te houden met de gevolgen voor uw rijvaardigheid.
  • Besef dat de combinatie van alcohol en medicatie meestal tot een aanzienlijke vermindering van uw rijvaardigheid leidt.
  • Stop bij het minste neveneffect (slaperigheid, concentratieproblemen, duizeligheid, verminderd zicht, enz.) zo snel mogelijk met rijden.
  • Het drinken van koffie is niet effectief om de neveneffecten van een geneesmiddel tegen te gaan.