Ik denk dat ik langzamer dan vroeger reageer bij gevaarlijke verkeerssituaties

Hoewel de intellectuele functies van een gezond persoon tot op hoge leeftijd intact blijven, duurt het iets langer om informatie op te nemen en te verwerken, zodat de reactietijd langer wordt, en de reflexen afnemen. Bij ingewikkelde verkeerssituaties of noodsituaties zitten oudere bestuurders sneller aan hun grenzen en hebben ze het moeilijker om de fouten van andere weggebruikers te compenseren.

Om snel te reageren, moeten verschillende vaardigheden goed ontwikkeld zijn. Ten eerste moet u het gevaar zien of horen. Ten tweede moet u beseffen dat de situatie gevaarlijk is en actie vereist. Ten derde moet u beslissen hoe te handelen. En ten vierde moet u gepast handelen. Een kleine vertraging in één van deze vaardigheden kan leiden tot een gevaarlijk trage reactie op noodsituaties in het verkeer.

SUGGESTIES

  • Onderhoud de gewoonte van het autorijden en blijf gevarieerde ritten maken, waarbij u anticiperend en defensief rijdt: iets trager rijden, voldoende afstand houden ten opzichte van de voorligger en de reisweg vooraf uitstippelen.
  • Vermijd – indien mogelijk – het rijden in overbelast, snel bewegend verkeer (spitsuur, drukke routes) en vermijd complexe, moeilijk te interpreteren verkeerssituaties.
  • Houd uzelf fysiek en mentaal in vorm. Vermijd rijden wanneer u moe of ziek bent, en zeker wanneer u alcohol heeft gedronken.
  • Doe aan sport om uw spiersterkte te behouden of te verhogen en om uw gewrichten flexibel te houden. Neem altijd contact op met uw arts voordat u begint aan nieuwe lichaamsoefeningen.
  • Indien uw beweeglijkheid en spierkracht ernstig verminderd zijn, doe dan navraag bij uw arts naar medische, fysieke en chirurgische therapieën.
  • Raadpleeg het CARA om uw auto uit te rusten met apparaten die het verlies aan beweeglijkheid en kracht compenseren, en om u te leren hoe deze te gebruiken.