Kruispunten ervaar ik als lastig omdat er zo veel is om in het oog te houden vanuit alle richtingen

Kruispunten vergen extra aandacht. U moet reageren op andere weggebruikers (bestuurders, fietsers, voetgangers, enz.), maar het is niet altijd gemakkelijk om hun bewegingen en beslissingen juist in te schatten. Ongevallen op kruispunten komen vaak voor bij oudere bestuurders, vooral bij het links afslaan.

SUGGESTIES

  • Bestuurders die zich in complexe verkeerssituaties niet meer helemaal op hun gemak voelen, kunnen baat hebben bij enkele rijlessen. Hierbij krijgen ze professioneel advies om hun rijgedrag bij te schaven, zodat ze vol vertrouwen terug achter het stuur kunnen plaatsnemen.
  • Als u moeite heeft met één of twee kruispunten die op uw vaste route liggen, bestudeer deze dan te voet. Observeer de problemen die andere bestuurders hebben. Dit soort analyse kan u ook helpen omgaan met andere kruispunten.
  • Plan uw verplaatsingen zodat u drukke kruispunten vermijdt of verplaats u op minder drukke momenten.
  • Bij het links afslaan is het soms moeilijk om de afstand tot naderende voertuigen correct in te schatten. Bij twijfel is het beter om te wachten.
  • Een automatische versnellingsbak, extra grote autoramen die het gezichtsveld niet belemmeren, enz. vergemakkelijken de taak van de bestuurder, zodat hij zich volledig op het verkeer kan concentreren.
  • Ook rotondes worden vaak als complex ervaren. Bij het oprijden van een rotonde dient u de richtingaanwijzers NIET te gebruiken. U bent wel verplicht om de weggebruikers die zich al op de rotonde bevinden voorrang te geven. Eenmaal op de rotonde, hoeft u niet noodzakelijk zo dicht mogelijk bij de rechterkant van de rijbaan te blijven. Toch is het vaak eenvoudiger. Om de rotonde te verlaten bent u WEL verplicht om de richtingaanwijzers te gebruiken.