Mijn kinderen, andere familieleden of vrienden hebben hun bezorgdheid geuit over mijn rijvaardigheid

Het is moeilijk om kritiek te aanvaarden, maar het kan een waardevolle bron van informatie zijn over uw rijvaardigheid. Luister naar kritiek en probeer deze objectief na te gaan, zodat u uw rijvaardigheid kan verbeteren en ongevallen kan voorkomen. Zodra u betrokken raakt in ongevallen, kan uw rijbewijs ingetrokken worden.

SUGGESTIES

  • Sta open voor opmerkingen van mensen die ongerust zijn over uw rijvaardigheid. Hoed u ervoor dat u deze opmerkingen niet verwerpt uit ontkenning. Ga ervan uit dat de opmerkingen gegeven worden met de beste bedoelingen.
  • Zoek naar manieren om de gevaren op te lossen die gesignaleerd worden door mensen uit uw omgeving. Het is mogelijk dat een corrigerende actie, zoals een behandeling voor verminderd zicht, of een cursus kunnen helpen.
  • Ga bij uzelf te rade en wees eerlijk: wordt u vaak verrast door een verkeerssituatie? Gebeurt het wel eens dat u andere weggebruikers pas op het laatste nippertje opmerkt? Krijgt u het alsmaar moeilijker in de omgeving van kruispunten? Kijk naar uw antwoorden op de vragen in de checklist. Wees heel eerlijk tegenover uzelf, zodat u specifieke probleemgebieden kan vinden en corrigeren. Men is nooit te oud om nieuwe vaardigheden aan te leren.
  • Bereid u voor op de dag wanneer rijden niet langer mogelijk is voor u, zodat u mobiel kan blijven nadat u stopt met rijden. Met voldoende planning hoeft een leven zonder rijbewijs niet beperkend te zijn. Stel het niet uit om ook andere vervoersmodi te verkennen en te proberen. Des te vroeger u eraan begint, des te gemakkelijker u mobiel blijft tot op hoge leeftijd.
Ongeruste familieleden